NCAB Group Flatfield B.V in Tiel

119,7 kWp PV-installatie

In 2019 is een belangrijke stap gezet naar een energieneutraal Tiel. Met groot enthousiasme heeft B&W Energy in samenwerking met Zon op Bedrijfsdaken Tiel 7 zonnestroom-installaties opgeleverd. NCAB Group Flatfield B.V is één van de deelnemers van het project Zon op Bedrijfsdaken Tiel. Het bedrijf biedt een breed scala aan diensten op het gebied van sourcing, productieadvies en logistiek. Het bedrijf levert PCB’s voor allerlei toepassingen in elke gewenste uitvoering en oplage.

NCAB Group Flatfield B.V heeft als deelnemer van het project Zon op Bedrijfsdaken in Tiel 420 zonnepanelen laten plaatsen op het bedrijfsdak. Dit project is een initiatief van OCT Tiel en is uitgevoerd door B&W Energy en Zon op Bedrijfsdaken Tiel. De ambitie van Flatfield voor maatschappelijk verantwoord ondernemen sluit sterk aan bij de ambitie van de gemeente Tiel om zo energieneutraal mogelijk te willen zijn.

De gemeente Tiel zoekt op allerlei manieren naar mogelijkheden om de uitstoot van broeikasgassen terug te brengen, zoals energiebesparing, duurzame opwekking, warmte transitie en klimaatadaptie. Een project als Zon op Bedrijfsdaken is daar een goed voorbeeld van.

Zon op Bedrijfsdaken draagt bij aan de missie van B&W Energy: het overbodig maken van fossiele energie en het versnellen van de energietransitie. Als ervaren team maken we duurzame energie bereikbaar voor iedereen.