Gegevensbescherming

Verantwoordelijke instantie in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming, met name de algemene gegevensbeschermingsverordening van de EU (AVG):

Verantwoordelijk voor inhoud volgens §55 Abs. 2 RStV:

René Busch, Leblicher Str. 27, 46359 Heiden

Uw rechten als betrokken partij

U kunt te allen tijde de volgende rechten uitoefenen door gebruik te maken van de contactgegevens die door onze functionaris voor gegevensbescherming zijn verstrekt:

 • Informatie over uw gegevens die bij ons zijn opgeslagen en de verwerking ervan,
 • Correctie van onjuiste persoonlijke gegevens,
 • Verwijdering van uw gegevens die bij ons zijn opgeslagen,
 • Beperking van de verwerking van gegevens als het ons nog niet is toegestaan om uw gegevens te verwijderen vanwege wettelijke verplichtingen,
 • Bezwaren tegen de verwerking van uw gegevens door ons en
 • Overdraagbaarheid van gegevens indien u heeft ingestemd met gegevensverwerking of een overeenkomst met ons hebt gesloten.

Als u ons uw toestemming heeft gegeven, kunt u deze te allen tijde met ingang van de toekomst herroepen.

Met een klacht kunt u te allen tijde contact opnemen met uw lokale toezichthouder. Uw bevoegde toezichthoudende autoriteit hangt af van uw woonland, uw werk of de vermeende inbreuk. Een lijst van toezichthoudende autoriteiten (voor de niet-publieke sector) en hun adressen is te vinden op:

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Doel van de gegevensverwerking door de verantwoordelijke instantie en derden

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens alleen voor de doeleinden die in deze gegevensbeschermingsverklaring zijn vermeld. Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden voor andere doeleinden dan de genoemde. Wij zullen uw persoonlijke gegevens alleen aan derden doorgeven indien:

 • U daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven
 • de verwerking noodzakelijk is om een contract met u te verwerken,
 • de verwerking noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen,
 • de verwerking noodzakelijk is om legitieme belangen te beschermen en er geen reden is om aan te nemen dat u een hoger belang heeft dat bescherming verdient om uw gegevens niet openbaar te maken.

Verwijdering of blokkering van gegevens

Wij houden ons aan de principes van datavermijding en data-economie. Daarom slaan wij uw persoonsgegevens niet langer op dan nodig is om de hier genoemde doeleinden te bereiken of dan voorzien is in de verschillende bewaartermijnen waarin de wet voorziet. Na het betreffende doel of verstrijken van deze termijnen worden de betreffende gegevens routinematig en conform de wettelijke voorschriften geblokkeerd of gewist.

Verzameling van algemene informatie wanneer u onze website bezoekt

Wanneer u onze website bezoekt, wordt door middel van een cookie algemene informatie automatisch verzameld. Deze informatie (serverlogbestanden) omvat het type webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internetprovider en soortgelijke informatie. Dit zijn uitsluitend gegevens waaruit geen conclusies over uw persoon kunnen worden getrokken.

Deze informatie is technisch noodzakelijk om de door u opgevraagde inhoud correct te kunnen leveren en is verplicht bij het gebruik van internet. Zij worden met name voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • Zorgen voor een probleemloze verbinding van de website,
 • zorgen voor een vlot gebruik van onze website,
 • evaluatie van de veiligheid en stabiliteit van het systeem, alsmede
 • voor andere administratieve doeleinden.

De verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op onze legitieme belangen uit de bovengenoemde doeleinden voor het verzamelen van gegevens. Wij gebruiken uw gegevens niet om persoonlijk conclusies over u te trekken. De ontvangers van de gegevens zijn uitsluitend de verantwoordelijke instantie en, in voorkomend geval, de contractverwerker.

Dergelijke anonieme informatie kan door ons statistisch worden geëvalueerd om onze internetpresentie en de technologie erachter te optimaliseren.

Cookies

Net als veel andere websites maken we gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden die van de server van een website naar uw harde schijf worden gekopieerd. Hierdoor krijgen wij automatisch bepaalde gegevens zoals IP-adres, gebruikte browser, besturingssysteem en uw internetverbinding.

Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma’s te starten of om virussen naar een computer over te brengen. Op basis van de informatie in cookies kunnen wij de navigatie voor u vergemakkelijken en een correcte weergave van onze webpagina’s mogelijk maken.

In geen geval zullen de gegevens die wij verzamelen zonder uw toestemming aan derden worden doorgegeven of aan persoonlijke gegevens worden gekoppeld.

Natuurlijk kunt u onze website ook zonder cookies bekijken. Internetbrowsers zijn regelmatig ingesteld om cookies te accepteren. In het algemeen kunt u het gebruik van cookies te allen tijde uitschakelen via de instellingen van uw browser. Gebruik de helpfuncties van uw internetbrowser om uit te vinden hoe u deze instellingen kunt wijzigen. Houd er rekening mee dat sommige functies van onze website mogelijk niet werken als u het gebruik van cookies hebt uitgeschakeld.

SSL-codering

Om de veiligheid van uw gegevens tijdens de overdracht te beschermen, gebruiken wij geavanceerde versleutelingsmethoden (bijv. SSL) via HTTPS.

Nieuwsbrief

Op basis van uw uitdrukkelijke toestemming sturen wij u regelmatig onze nieuwsbrief of vergelijkbare informatie per e-mail naar het door u opgegeven e-mailadres.

Om de nieuwsbrief te ontvangen is het voldoende om uw e-mailadres op te geven. Bij aanmelding voor onze nieuwsbrief worden de door u verstrekte gegevens uitsluitend voor dit doel gebruikt. Abonnees kunnen ook per e-mail op de hoogte worden gebracht van omstandigheden die relevant zijn voor de dienst of registratie (bijvoorbeeld wijzigingen in het nieuwsbriefaanbod of technische omstandigheden).

Voor een effectieve registratie hebben we een geldig e-mailadres nodig. Om te controleren of een registratie daadwerkelijk wordt gedaan door de eigenaar van een e-mailadres, maken we gebruik van de “dubbele opt-in” procedure. Hiertoe registreren wij de volgorde van de nieuwsbrief, het versturen van een bevestigingsmail en het ontvangen van het gevraagde antwoord. Verdere gegevens worden niet verzameld. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief en worden niet doorgegeven aan derden.

U kunt te allen tijde uw toestemming voor de opslag van uw persoonlijke gegevens en het gebruik ervan voor de nieuwsbrief herroepen. In elke nieuwsbrief vindt u een bijbehorende link. U kunt zich ook te allen tijde direct van deze website afmelden of ons van uw verzoek op de hoogte stellen via de contactoptie aan het einde van deze gegevensbeschermingsverklaring.

Contactformulier

Als u contact via e-mail of het contactformulier met ons opneemt, geef u ons uw vrijwillige toestemming om contact op te nemen. Hiervoor is een geldig e-mailadres vereist. Dit wordt gebruikt om het verzoek toe te wijzen en het vervolgens te beantwoorden. De specificatie van andere gegevens is facultatief. De door u verstrekte informatie wordt opgeslagen ten behoeve van de verwerking van uw aanvraag en eventuele vervolgvragen. Na de verwerking van uw aanvraag worden uw persoonlijke gegevens automatisch gewist.

Gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (Google). Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Indien de IP-anonimisering geactiveerd is op deze website dan wordt het IP-adres van de gebruiker door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in de andere lidstaten die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verstuurd en daar ingekort. Google gebruikt deze informatie voor de houder van deze website om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-houders en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google zal het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven binnen de toepassing van Google Analytics niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Het doel van gegevensverwerking is het evalueren van het gebruik van de website en het opstellen van verslagen over activiteiten op de website. Andere gerelateerde diensten worden dan geleverd op basis van het gebruik van de website en het internet. De verwerking is gebaseerd op het rechtmatige belang van de website-exploitant.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt ook verhinderen dat Google de door het cookie gegenereerde gegevens verzamelt die betrekking hebben op uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) en deze gegevens verwerkt door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link: Browser Add On om Google Analytics te deactiveren.

Daarnaast of als alternatief voor de browsertoevoeging kunt u tracking door Google Analytics op onze pagina’s voorkomen met klik op deze link. Op uw toestel wordt een opt-out-cookie geïnstalleerd. Dit voorkomt dat Google Analytics gegevens verzamelt voor deze website en voor deze browser in de toekomst, zolang de cookie in uw browser geïnstalleerd blijft.

Gebruik van scriptbibliotheken (Google Webfonts)

Om onze contents in alle browsers correct en grafisch aantrekkelijk weer te geven, gebruiken we op deze website scriptbibliotheken en lettertypenbibliotheken zoals Google Web Fonts (https://www.google.com/webfonts/). Google Web Fonts worden gekopieerd naar de cache van uw browser om meervoudig laden te voorkomen. Als de browser de Google Web Fonts niet ondersteunt of geen toegang toestaat, word de contents in een standaardlettertype weergegeven.

Het opvragen van script- of lettertypenbibliotheken activeert automatisch een verbinding met de bibliotheekbeheerder. Daarbij is het theoretisch mogelijk – maar op dit moment ook onduidelijk of en zo ja, voor welke doeleinden – dat beheerders van corresponderende bibliotheken gegevens verzamelen.

Het privacybeleid van de bibliotheekbeheerder Google vindt u hier: https://www.google.com/policies/privacy/

Gebruik van Google Maps

Deze website maakt gebruik van Google Maps API om geografische informatie visueel weer te geven. Bij het gebruik van Google Maps worden er door Google ook gegevens over het gebruik van de kaartfuncties door bezoekers verzameld, verwerkt en gebruikt. Meer informatie over de gegevensverwerking van Google vindt u in het Privacybeleid van Google. Daar kunt u ook uw instellingen voor de bescherming van persoonlijke gegevens wijzigen in het Gegevensbeschermingscentrum.

Ausführliche Anleitungen zur Verwaltung der eigenen Daten im Zusammenhang mit Google-Produkten finden Sie hier.

Geïntegreerde YouTube-video’s

Op sommige van onze websites integreren we YouTube-video’s. YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS is de eigenaar van de bijbehorende plug-ins. Wanneer u een pagina bezoekt met de plugin van YouTube, wordt er een verbinding gemaakt met de Youtube-servers. Youtube wordt geïnformeerd welke pagina’s u bezoekt. Als u bent ingelogd op uw Youtube-account kan Youtube uw surfgedrag persoonlijk aan u toewijzen. U kunt dit voorkomen door u vooraf uit te loggen bij uw YouTube-account.

Als er een YouTube-video wordt gestart, maakt de provider gebruik van cookies die informatie over het gedrag van de gebruiker verzamelen.

Als u de opslag van cookies voor het Google Ad-programma hebt uitgeschakeld, hoeft u bij het bekijken van YouTube-video’s geen rekening te houden met dergelijke cookies. Youtube slaat ook niet-persoonlijke gebruiksinformatie op in andere cookies. Als u dit wilt voorkomen, moet u het opslaan van cookies in uw browser blokkeren.

Meer informatie over gegevensbescherming bij “Youtube” vindt u in de privacyverklaring van de aanbieder op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=de

Wijziging van onze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen zodat deze altijd voldoet aan de huidige wettelijke vereisten of om wijzigingen aan onze diensten aan te brengen in de verklaring van gegevensbescherming, bijvoorbeeld bij het introduceren van nieuwe diensten. De nieuwe verordening gegevensbeschermingprivacyverklaring geldt dan voor uw volgende bezoek.

Vragen aan de functionaris voor gegevensbescherming

Heeft u vragen over gegevensbescherming, schrijf ons dan een e-mail of neem rechtstreeks contact op met de functionaris voor gegevensbescherming binnen onze organisatie:

U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming:

B&W Energy GmbH & Co. KG

Leblicher Str. 27

46359 Heiden

datenschutzbeauftragter@bw-energy.de

De privacyverklaring is gemaakt met de privacyverklaring generator van activeMind AG.