Metaglas in Tiel

565,44 kWp PV-installatie

In 2019 is een belangrijke stap gezet naar een energieneutraal Tiel. Met groot enthousiasme heeft B&W Energy in samenwerking met Zon op Bedrijfsdaken Tiel 7 zonnestroom-installaties opgeleverd. Metaglas is één van de deelnemers van het project Zon op Bedrijfsdaken Tiel. Het bedrijf is gespecialiseerd in de ontwikkeling en het maken van gevelelementen zoals aluminium ramen en deuren, balkonbeglazing en innovatieve glasconstructies.

Metaglas streeft naar zelfvoorziening in stroomgebruik en heeft als deelnemer van het project Zon op Bedrijfsdaken in Tiel 1.984 zonnepanelen laten plaatsen op het dak van de fabriek. Met deze zonnepanelen kan Metaglas ruim 565 kWp genereren wat resulteert naar zelfvoorziening in de stroombehoefte van het bedrijf.

De gemeente Tiel zoekt op allerlei manieren naar mogelijkheden om de uitstoot van broeikasgassen terug te brengen, zoals energiebesparing, duurzame opwekking, warmte transitie en klimaatadaptie. Een project als Zon op Bedrijfsdaken is daar een goed voorbeeld van.

Zon op Bedrijfsdaken draagt bij aan de missie van B&W Energy: het overbodig maken van fossiele energie en het versnellen van de energietransitie. Als ervaren team maken we duurzame energie bereikbaar voor iedereen.