Melkboer Kampert in Lüdinghausen

incl. 38,4 kWh accu

De boerderij van Matthias Kampert is al meer dan 100 jaar in familiehanden. Vóór hem waren verschillende generaties van zijn familie bezig met de melkveehouderij. Toen de vader van Kampert de boerderij 30 km ten noorden van Dortmund overnam, waren er 10 koeien – vandaag de dag leven er in totaal 130 dieren op de boerderij. Kampert runt de boerderij zonder externe medewerkers, alleen met zijn familieleden.

Om elektriciteit te besparen heeft Matthias Kampert een PV-installatie op de grote daken van zijn boerderij geplaatst. De installatie levert een maximaal vermogen van 41 kWp op. Het probleem: In de melkveehouderij liggen de werktijden zonder melkrobots precies buiten de loop van de zon.

Om zo veel mogelijk melk van zijn dieren te krijgen, melkt Kampert twee keer per dag met tussenpozen van ongeveer 12 uur. Hierdoor kunnen de dieren tussen de melkbeurten herstellen en nieuwe melk produceren. Het melken vindt plaats in een melkstal met 10 plaatsen. De vacuümpompen van de melkmachines hebben 4,5 kW nodig, de tijdvertraagde koelunit 6 kW. De door deze machines veroorzaakte belastingspieken op de boerderij ontstaan dan ook op momenten dat de zon in een ongunstige positie staat en de PV-installatie niet zijn maximale vermogen produceert. De oplossing is eenvoudig. Met een accu kan Kampert de zelfopgewekte elektriciteit over de dag verdelen, zodat hij er zelf zoveel mogelijk van kan gebruiken op de boerderij.