De Vree en Sliepen in Tiel

142,5 kWp PV-installatie

In 2019 is een belangrijke stap gezet naar een energieneutraal Tiel. Met groot enthousiasme heeft B&W Energy in samenwerking met Zon op Bedrijfsdaken Tiel 7 zonnestroom-installaties opgeleverd. De Vree en Sliepen is één van de deelnemers van het project Zon op Bedrijfsdaken Tiel en een modern allround bouwbedrijf.

De Vree en Sliepen heeft als deelnemer van het project Zon op Bedrijfsdaken in Tiel 500 zonnepanelen laten plaatsen op het bedrijfsdak. Dit project is een initiatief van OCT Tiel en is uitgevoerd door B&W Energy en Zon op Bedrijfsdaken Tiel. De ambitie van De Vree en Sliepen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen sluit sterk aan bij de ambitie van de gemeente Tiel om zo energieneutraal mogelijk te willen zijn.

De gemeente Tiel zoekt op allerlei manieren naar mogelijkheden om de uitstoot van broeikasgassen terug te brengen, zoals energiebesparing, duurzame opwekking, warmte transitie en klimaatadaptie. Een project als Zon op Bedrijfsdaken is daar een goed voorbeeld van.

Zon op Bedrijfsdaken draagt bij aan de missie van B&W Energy: het overbodig maken van fossiele energie en het versnellen van de energietransitie. Als ervaren team maken we duurzame energie bereikbaar voor iedereen.