Totaalconcept

Energiezuinig bouwen en renoveren met maar één contactpersoon

Ons totaalconcept voor energiezuinig bouwen en renoveren bestaat uit verschillende bouwstenen die gebruikt kunnen worden voor private en commerciële oplossingen. In feite staan we voor de uitdaging dat fossiele brandstoffen eindig zijn en dat de energietransitie is bepaald. Tegen het midden van de eeuw zou het gebouwenbestand bijna klimaatneutraal moeten zijn. Dit is alleen mogelijk als efficiënte technologieën stap voor stap op de markt worden geïntroduceerd. Ons totaalconcept biedt economische oplossingen waarbij gebouwen worden ingebouwd in energiecentrales die op de jaarbalans meer energie opwekken dan nodig is voor exploitatie en gebruik. Overschotten kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor elektromobiliteit.