Opening project Zon op Bedrijfsdaken Tiel

In 2019 is een belangrijke stap gezet naar een energieneutraal Tiel. Met groot enthousiasme heeft B&W Energy in samenwerking met Zon op Bedrijfsdaken Tiel zeven zonnestroom-installaties opgeleverd. Tot de deelnemers van het project Zon op Bedrijfsdaken Tiel horen de Tielse bedrijven Altrad Fort, De Vree en Sliepen, Eurolacke, Falkom, Van Herwijnen Kreston, Metaglas en Flatfield.

Collectieve aanpak

In 2016 vond de eerste bijeenkomst plaats om bedrijven te enthousiasmeren voor het project. Door de toen nog relatief nieuwe collectieve aanpak kon er projectfinanciering aangetrokken worden. Bedrijven konden zelf kiezen op welke manier zij participeerden. Ze konden hun dak ter beschikking stellen zonder zelf te investeren of mee-investeren in een collectief project. In alle gevallen levert participatie een groot voordeel voor de ondernemer op. De zeven bedrijven die meedoen aan het project zijn erg enthousiast. In totaal heeft B&W Energy zo’n 7.500 zonnepanelen op de Tielse bedrijfsdaken geplaatst.

Duurzame opwekking als missie

De gemeente Tiel zoekt op allerlei manieren naar mogelijkheden om de uitstoot van broeikasgassen terug te brengen, zoals energiebesparing, duurzame opwekking, warmte transitie en klimaatadaptie. Een project als Zon op Bedrijfsdaken is daar een goed voorbeeld van.

Zon op Bedrijfsdaken draagt bij aan de missie van B&W Energy: het overbodig maken van fossiele energie en het versnellen van de energietransitie. Als ervaren team maken we duurzame energie bereikbaar voor iedereen.